Mission

Een blog over ongeveer alles. En al wordt er wellicht meer gedacht dan een mens bloggen kan, het is een summiere reflectie van dingen die verwonderen, onthutsen, verbijzonderen en aangrijpen. Heel geleidelijk – bijna onmerkbaar – verschuift in deze wereld elke vertrouwd houvast. Omdat we de vermeende zekerheden loslaten, nadat ze zichzelf hebben ontmaskerd. En zo moeten we stilaan een beweeglijke samenleving aanvaarden. Waarin we zelf het houvast zouden moeten zijn, dat alles van waarde bindt en voedt.

Jean-Paul Toonen