Kantelen in Communicatie

Als geëngageerde mensen gaan samenwerken

Samen met anderen startte ik ooit het Pecha-Kucha-podium in Maastricht. Dit mondiale concept was zo aanstekelijk dat de eerste aflevering meteen was uitverkocht. Het vormde de opmaat naar meer dan 400 Maastrichtse speeches. De PK-organisatie in Tokio zette alles online. Dat deden ze ook voor 1.500 andere organisatoren en bundelden zo duizenden verhalen uit de hele wereld, elke dag meer. Toen ik ook vrijwillig TEDxMaastricht ging organiseren, beleefde ik de overtreffende trap. Opnieuw een strategie waarbij de onbaatzuchtige energie van vrijwilligers en sponsoren tot grote resultaten leidt. Onder de koepel van één organisatie, die slim communiceert. Zonder adverteren.

Gelijkgestemdheid krijgt een wereldpodium

We kennen meer successen die gebouwd zijn op het engagement van haar deelnemers. Zoals de reusachtige encyclopedie van Wikipedia, die zonder massale vrijwilligheid en open-source software nooit tot stand had kunnen komen. Ook de campagne van kandidaat Obama was gebaseerd op de inzet van zijn fans. Zij organiseerden zonder kosten gespreksavonden voor burgers, in alle uithoeken van de VS. Dat gaf twee presidentsverkiezingen de doorslag. Er zit enorm veel energie in de groep fans van zo’n product. En engagementsmarketing maakt die energie vrij.  

Irritatie maakt plaats voor coöperatie. 

Ooit iemand horen zeggen dat Calgon echt goed is voor je wasmachine? Of dat Twix beter is dan Mars? Zo iemand hoor je zelden. De marketing van deze producten verraadt eigenlijk al meteen de nutteloosheid ervan. Je wordt ongevraagd verleid tot de aankoop en weet op voorhand dat je er weer in trapt. Begrijpelijk dat men dat nu interruptiemarketing noemt. Dat is bij engagementsmarketing anders. Een product dat samen met afnemers gestalte krijgt, geeft een coöperatief gevoel. Afnemers worden fans. De gebruiker is zelfs ambassadeur van het merk. Zo’n ambassadeur zal om eerlijke redenen anderen inspireren om mee te doen. Wie het echt goed aanpakt, durft die fans ook te betrekken bij het product. Zo maak je de afnemer deelgenoot aan het succes.

Coöperatieve producten kunnen een enorme vlucht krijgen. Zoals dat aanvankelijk ook met Apple gegaan is. Je zag geen interruptiemarketing rond de Macintosh, maar wel heel veel welwillende fans. En dat om een huiscomputer die geen extreem betere prestaties leverde dan de meeste andere pc’s. Maar eerder omwille van het verhaal waarin iedereen zich herkende en erbij wilde horen. De kiem van dat succes ligt meestal bij de ontwikkelaars zelf. Hoe betrekken zij de first adapters bij de ontwikkeling? Hoe transparant is hun visie? Hoe goed luisteren ze naar hun community? Steve Jobs heeft in dat proces van zichzelf een celebrity gemaakt. Maar iemand als Jimmy Wales bleef een relatieve onbekende. Toch: zonder zijn initiatief 20 jaar geleden hadden we nu geen Wikipedia gehad.

wikipedia based on open source and user generateed content.

We associëren met het woord Marketing met listige, uitgekookte manipulatie en een eenzijdig voordeel. Terwijl bij engagementsmarketing een voordeel voor iedereen bestaat. Het tijdperk is aangebroken dat we ons richten op producten waar we ons met hart en ziel achter kunnen scharen. Zodat er geen plek meer is voor eenzijdige belangenbehartiging. Laten we ons richten op ondernemers en bestuurders die het goed met ons en de planeet voor hebben.

Willen we gezonde kinderen?

Willen we gezonde kinderen? Dan staan we voor een gigantische opgave. Want onze kinderen bewegen veel te weinig, ze drinken vooral suikerwater en eten overwegend ‘processed food’. De gevolgen zijn gruwelijk. Vraag maar na bij het MUMC+, artsen en de vakgroepen die de huidige gezondheid van kinderen onderzoeken. Het aantal te dikke kinderen neemt schrikbarend toe. Naast overgewicht en leverschade hebben veel van deze kinderen ook psychische problemen. Ik zal je de cijfers besparen, ze zijn shocking. Er moét iets gebeuren. En er kán ook echt iets gebeuren. Let op.

Deze zomer werd Theo Thuis door onze burgemeester benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau. En terecht. Want hij werkt al vele jaren met zijn stichting SMPM aan de samenwerking van alle belangenpartijen, die de gezondheid van onze jeugd willen verbeteren. Om die partijen onderling met elkaar in contact te brengen en te houden, organiseert SMPM vanalles. Bijeenkomsten om te sporten, te koken, samen te eten, groente te verbouwen, water te drinken, te dansen. Voor kinderen, ouders, onderwijzers, professionals. En liefst voor iedereen tegelijk.

De strategie van SMPM is voor een belangrijk deel gebaseerd op het aangaan van ‘horizontale verbindingen’. Dat betekent dat allerlei professionele en vrijwillige organisaties die verwante doelstellingen nastreven, elkaar ook daadwerkelijk gaan ontmoeten. Dat klinkt voor de hand liggend, maar dat is het allerminst. De meeste organisaties streven ‘vol gas’ hun eigen belang na. En scheppen weinig ruimte en tijd voor de dialoog met anderen, die soms vrijwel hetzelfde doen.

gezondheids-overeenkomst.jpg

Alweer een jaar of zes help ik Theo met de marketing en communicatie. En wie zich aan die verantwoordelijkheid waagt, zit geen moment meer stil. Want het gaat hier om engagementsmarketing, waarbij het draait om het enthousiasme van de vele mensen die onze jeugd gezond willen laten opgroeien. Docenten, sportinstructeurs, ouders, professionals, wetenschappers, bedrijven, ambassadeurs, sponsoren, verenigingen, maatschappelijke organisaties en vele anderen zetten zich in. En vooral door in verlengde van elkaar aan de slag te gaan, komt er iets groots in beweging. Acties die kinderen en hun ouders tijdig bewust maakt hoe je gezond leeft.

2016_03_cookout_012.jpg

SMPM werkt met aanbevelingen die volkomen transparant zijn. Zodat de stichting zich in alle openheid kan richten op de hindernissen die in de weg staan. Elk jaar groeit de community. En kan SMPM steeds meer vertrouwen op de inzet en betrokkenheid van vele deelnemers. Er komen steeds meer schouders onder het grote doel. Om dat gekwantificeerd te zien, kun je de jaarverslagen erop naslaan. Daar mag SMPM en haar zwerm contacten trots op zijn. Al zijn we nog lang niet klaar.

Geluksvogel.jpg

Limburg wordt Positief Gezond

Het begrip Positieve Gezondheid neemt steeds meer professionals mee uit de zorg en de maatschappelijke sector. Zodat de groep actieve ambassadeurs  elke dag toeneemt. Het concept van Machteld Huber is namelijk erg herkenbaar en maakt energie los. Huber kreeg van de Provincie de opdracht: maak van Limburg de eerste Positief Gezonde provincie. En binnen die prachtige uitdaging geef ik met mijn team van T36 richting aan de communicatie in het Actiecentrum Limburg Positief Gezond. Het actiecentrum is sinds de oprichting in 2016 alweer een beetje van samenstelling veranderd, maar in de kern is het verantwoordelijk voor het inspiratieproces.

FullSizeRender kopie

Een in het oog springende middel is de Inspiratiesessie. Een reeks sessies – steeds georganiseerd door heel Limburg – bieden een podium aan professionals met kantelende ervaringen. Zoals die van een huisarts in Afferden, hij gooide het roer helemaal om en kreeg van de verzekeraars de ruimte om naar het concept van Positieve Gezondheid zijn praktijk aan te passen. Uit allerlei sectoren van de zorg, het maatschappelijk veld en onderwijs krijgen vernieuwers de kans om hun inzichten te delen.

Van die maandelijkse inspiratiesessies worden video’s gemaakt en weer gedeeld via sites en sociale platforms. Dit geleidelijke proces van inspiratie leidt weer tot tal van initiatieven in Limburg, die allemaal nieuwe ervaringen oproepen. Zo gaat men  Positief gezond aan de slag bij gemeenten, ziekenhuizen, zorgcentra en allerlei andere organisaties. En de ervaringen daarvan worden opnieuw beschreven en gedeeld. Je zou kunnen zeggen dat deze hele leercurve van Positieve Gezondheid in Limburg live te volgen is op de website en sociale platforms.

Wie de website volgt, ziet de chronologische blauwdruk van de Limburgse ontwikkeling. Bijna dagelijks komen er items bij, die raken aan het totaal-proces. De site zelf is sober en pretendeert geen enkele verkoop van het concept. We gaan de inhoud niet opleuken maar brengen op een functionele, dienstbare manier de informatie en contactadressen zo vlot mogelijk over de bühne. Want dat is alles wat een geëngageerde volger nodig heeft. Inspiratie, achtergronden en verwijzingen.

Het hele proces wordt geleidelijk meer en meer omarmd door alle betrokkenen zelf, want ook die moeten wennen aan het idee dat ‘communicatie’ geen ingehuurde afdeling is, die sausjes over de hete aardappelen moet gieten. Integendeel. Wie deelneemt in het actiecentrum of bij de ambassadeurs, kan beter actief meedoen met de communicatie. Zelf teksten aanleveren, foto’s maken, artikelen delen en helpen verspreiden. Ook dat is engagementsmarketing. Kortom, onze aanpak is gebaseerd op de zwerm-gedachte. En zo groeit het concept elke dag weer een stukje verder.