Willen we gezonde kinderen?

Willen we gezonde kinderen? Dan staan we voor een gigantische opgave. Want onze kinderen bewegen veel te weinig, ze drinken vooral suikerwater en eten overwegend ‘processed food’. De gevolgen zijn gruwelijk. Vraag maar na bij het MUMC+, artsen en de vakgroepen die de huidige gezondheid van kinderen onderzoeken. Het aantal te dikke kinderen neemt schrikbarend toe. Naast overgewicht en leverschade hebben veel van deze kinderen ook psychische problemen. Ik zal je de cijfers besparen, ze zijn shocking. Er moét iets gebeuren. En er kán ook echt iets gebeuren. Let op.

Schermafbeelding 2019-07-17 om 23.05.38

Deze zomer werd Theo Thuis door onze burgemeester benoemd tot Officier in de orde van Oranje Nassau. En terecht. Want hij werkt al vele jaren met zijn stichting SMPM aan de samenwerking van alle belangenpartijen, die de gezondheid van onze jeugd willen verbeteren. Om die partijen onderling met elkaar in contact te brengen en te houden, organiseert SMPM vanalles. Bijeenkomsten om te sporten, te koken, samen te eten, groente te verbouwen, water te drinken, te dansen. Voor kinderen, ouders, onderwijzers, professionals. En liefst voor iedereen tegelijk.

img_9802.jpg

De strategie van SMPM is voor een belangrijk deel gebaseerd op het aangaan van ‘horizontale verbindingen’. Dat betekent dat allerlei professionele en vrijwillige organisaties die verwante doelstellingen nastreven, elkaar ook daadwerkelijk gaan ontmoeten. Dat klinkt voor de hand liggend, maar dat is het allerminst. De meeste organisaties streven ‘vol gas’ hun eigen belang na. En scheppen weinig ruimte en tijd voor de dialoog met anderen, die soms vrijwel hetzelfde doen.

gezondheids-overeenkomst.jpg

Alweer een jaar of zes help ik Theo met de marketing en communicatie. En wie zich aan die verantwoordelijkheid waagt, zit geen moment meer stil. Want het gaat hier om engagementsmarketing, waarbij het draait om het enthousiasme van de vele mensen die onze jeugd gezond willen laten opgroeien. Docenten, sportinstructeurs, ouders, professionals, wetenschappers, bedrijven, ambassadeurs, sponsoren, verenigingen, maatschappelijke organisaties en vele anderen zetten zich in. En vooral door in verlengde van elkaar aan de slag te gaan, komt er iets groots in beweging. Acties die kinderen en hun ouders tijdig bewust maakt hoe je gezond leeft.

2016_03_cookout_012.jpg

SMPM werkt met aanbevelingen die volkomen transparant zijn. Zodat de stichting zich in alle openheid kan richten op de hindernissen die in de weg staan. Elk jaar groeit de community. En kan SMPM steeds meer vertrouwen op de inzet en betrokkenheid van vele deelnemers. Er komen steeds meer schouders onder het grote doel. Om dat gekwantificeerd te zien, kun je de jaarverslagen erop naslaan. Daar mag SMPM en haar zwerm contacten trots op zijn. Al zijn we nog lang niet klaar.

Geluksvogel.jpg

Limburg wordt Positief Gezond

Het begrip Positieve Gezondheid neemt steeds meer professionals mee uit de zorg en de maatschappelijke sector. Zodat de groep actieve ambassadeurs  elke dag toeneemt. Het concept van Machteld Huber is namelijk erg herkenbaar en maakt energie los. Huber kreeg van de Provincie de opdracht: maak van Limburg de eerste Positief Gezonde provincie. En binnen die prachtige uitdaging geef ik met mijn team van T36 richting aan de communicatie in het Actiecentrum Limburg Positief Gezond. Het actiecentrum is sinds de oprichting in 2016 alweer een beetje van samenstelling veranderd, maar in de kern is het verantwoordelijk voor het inspiratieproces.

FullSizeRender kopie

Een in het oog springende middel is de Inspiratiesessie. Een reeks sessies – steeds georganiseerd door heel Limburg – bieden een podium aan professionals met kantelende ervaringen. Zoals die van een huisarts in Afferden, hij gooide het roer helemaal om en kreeg van de verzekeraars de ruimte om naar het concept van Positieve Gezondheid zijn praktijk aan te passen. Uit allerlei sectoren van de zorg, het maatschappelijk veld en onderwijs krijgen vernieuwers de kans om hun inzichten te delen.

Van die maandelijkse inspiratiesessies worden video’s gemaakt en weer gedeeld via sites en sociale platforms. Dit geleidelijke proces van inspiratie leidt weer tot tal van initiatieven in Limburg, die allemaal nieuwe ervaringen oproepen. Zo gaat men  Positief gezond aan de slag bij gemeenten, ziekenhuizen, zorgcentra en allerlei andere organisaties. En de ervaringen daarvan worden opnieuw beschreven en gedeeld. Je zou kunnen zeggen dat deze hele leercurve van Positieve Gezondheid in Limburg live te volgen is op de website en sociale platforms.

Wie de website volgt, ziet de chronologische blauwdruk van de Limburgse ontwikkeling. Bijna dagelijks komen er items bij, die raken aan het totaal-proces. De site zelf is sober en pretendeert geen enkele verkoop van het concept. We gaan de inhoud niet opleuken maar brengen op een functionele, dienstbare manier de informatie en contactadressen zo vlot mogelijk over de bühne. Want dat is alles wat een geëngageerde volger nodig heeft. Inspiratie, achtergronden en verwijzingen.

Het hele proces wordt geleidelijk meer en meer omarmd door alle betrokkenen zelf, want ook die moeten wennen aan het idee dat ‘communicatie’ geen ingehuurde afdeling is, die sausjes over de hete aardappelen moet gieten. Integendeel. Wie deelneemt in het actiecentrum of bij de ambassadeurs, kan beter actief meedoen met de communicatie. Zelf teksten aanleveren, foto’s maken, artikelen delen en helpen verspreiden. Ook dat is engagementsmarketing. Kortom, onze aanpak is gebaseerd op de zwerm-gedachte. En zo groeit het concept elke dag weer een stukje verder.

 

 

Verbindt de wijk met een tuin.

– Mooi voorbeeld van engagementsmarketing –

Tuinieren is een geweldig middel om mensen te verbinden. Drie jaar geleden dook ik in zo’n groene campagne: “kom, we gaan een mobiele stadstuin maken in Wyckerpoort Noord”. Een communicatie-klus die gepaard gaat met schoffel en kruiwagen. Want als je niet 100% meedoet werkt het niet. Ga er eens kijken, het is ronduit geslaagd.

Een pareltje in de wijk, van baldadigheid geen spoor.

In de strijd tegen eenzaamheid en verloedering kan zo’n vergeten perceeltje wonderen verrichten. Door alle partijen te betrekken, maakte initiator Stichting SMPM iedereen eigenaar. Vanaf het eerste uur heb ik alle communicatie transparant opgezet, met aanvankelijk een blog-site en daarna een website, allerlei video’s, een Facebook-pagina en af en toe een presentatie. Nu is ook de communicatie in handen van enthousiaste deelnemers zelf.

De basisschool krijgt eigen bakken en de leerlingen komen elke week.
Een campagne waarbij iedereen volop meedoet natuurljk.

Inmiddels is de tuin al jaren een relaxte plek voor 60 gezinnen, andere omwonenden, de basisschool, asielzoekers en hoveniers in opleiding. Ook werken er cliënten van het Leger des Heils zodat er niet wordt gedronken, evenmin gerookt. Gezonder kun je het niet verzinnen. Kortom: een trots staaltje eigentijdse engagementsmarketing. Met steeds meer gezelligheid als bijproduct.